Закључци координационог тима од 24. 09. 2013.

Вијеће / Савјет Министара БиХ
н/р Предсједавајућег
Министру цивилних послова у Савјет министара БиХ
Министу енергије, рударства и индустрије у Влади Ф БиХ
Министру индустрије, енергетике и рударства у Влади РС

Предмет : Социјални дијалог

На основу Споразума о међусобној сарадњи и заједничком дјеловању на заштити интереса радника, чланова наших синдиката, Координациони тим синдиката из области енергетике у БиХ који дјелује још од 2003. године је, дана 24. 09. 2013. године одржао сједницу у Бања Луци у циљу упознавања и заузимања заједничких ставова и праваца дјеловања у заштити положаја радника кроз интензивирање социјалног дијалога са нашим владама и послодавцима.
У том циљу, а на основу закључака са 13. Енергетског округлог стола југоисточне Европе одржаног у Охриду 11. и 12.09. 2013. године у организацији Европске федерације синдиката јавних служби ( ЕПСУ ), којим смо потврдили потребу вођења социјалног дијалога, како на националном нивоу, тако и на нивоу наше регије , тражимо и очекујемо:

1. Подршку од нашег представника у Министарском савјету да већ на следећем састанку који ће се одржати у Београду ( 24. 10. 2013.) буде усвојена наша иницијатива за формирањем Радне групе за вођење регионалног социјалног дијалога између представника влада, послодаваца и енергетских синдиката за чланице Енергетске заједнице замаља западног Балкана.
2. Захтјевамо од Ентитетских влада формирање Одбора за социјални дијалог у сектору енергетике на шта су се обавезале усвајајући Социјални акциони план за БиХ.

Уговором о успостави Енергетске заједнице, наше владе су се обавезале на провођење европских директива, уједначавање прописа, либерализацију тржишта електричне енергије и гаса, отварању унутрашњег тржишта што неминовно доводи до промјене у организацији наших предузећа, односно до реструктуирања сектора.
У циљу синхонизације активности одрђени су и рокови, односно усвојена је Мапа пута за електричну енергију и гас у БиХ што нам намеће потребу сарадње и заједничког дјеловања како у БиХ тако и на регионалном нивоу.
Искуства других ( развијених земаља ) су показала да ће све те прузете обавезе, неминовно, имати огромног утицаја, како на потрошаче, тако и на запослене у том сектору.
С обзиром да ће све обавезе из Уговора о успостави Енергетске заједнице бити провођене кроз континуирани дијалог и сарадњу између влада и послодаваца у овом сектору на регионалном нивоу, то наравно и јесте један од разлога да захтјевамо и социјални дијалог на регионалном нивоу у којем би поред послодаваца и представника наших влада учествовалии и репрезентативни синдикати из сектора енергетике.
Координациони тим синдиката у саставу: Омер Сикира, предсједник Синдиката електроенергетских радника Ф БиХ Сарајево, Дубравко Перван, предсједник Независног синдиката упосленика Електропривреде ХЗ ХБ Мостар и Слободан Остојић, предсједник Синдиката удружених радника енергетике РС Бања Лука је у складу са својим Пословником рада усвојио овај докуменат и овластио предсједавајућег на даншњој сједници, колегу Слободана Остојића да упути ове захтјеве на горе поменуте адресе.

У очекивању разумјевања и подршке нашим захтјевима, достављамо Вам бројеве телефона наших синдиката на које нас можете контактирати: ( СЕЕР Ф БиХ Сарајево, тел. 033 751 991, NSUEPHZHB Мостар тел: 036 323 139, СУРЕРС тел:051 323 200 или e-mail; info@surers.net , факс 051 323 201 ).

С поштовањем !

Предсједавајући Координационог тима
Слободан Остојић

Co: Господину Јозефу Крајбиху, Регионалном секретару за Централну Европу и Западни Балкан ( PSI и EPSU ).