Захтјев Управи МХ ЕРС за повећање цијене рада

У складу са чланом 59. Посебног колективног уговора „Електропривреде Републике Српске“ (ПКУ „ЕРС“) обраћамо Вам се са Захтјевом за повећање цијене рада.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Садашња цијена рада је актуелна од јануара 2009.године.
Имајући у виду да су трошкови живота значајно порасли од јануара 2009.  – до јануара 2014.године (синдикална потрошачка корпа је порасла за 15,68% – цијена рада би требала бити 162,00 КМ, а цијене на мало у посматраном периоду биљеже раст за 8,6% – цијена рада би требала бити по овом основу 152,00 КМ) легитиман је захтјев Синдиката (члан 61. ПКУ „ЕРС“) за позитивну корекцију цијене рада.

У циљу заштите животног стандарда радника и њихових породица, очекујемо да ћете имати разумјевање за наш Захтјев и исказати вољу за рјешавање истог, на опште задовољство радника, синдиката и  послодаваца а.д. у МХ „ЕРС“, а уједно очекујемо и Ваш позив за усаглашавање цијене рада прије израде Плана пословања за наредну годину.

С поштовањем,

Предсједник
Небојша Бјелица

Достављено:
– МХ „ЕРС“ МП а.д.Требиње,
– Управама ЗП МХ „ЕРС“,
– Предсједницима Синдикалних организација,
– СУРЕРС и
– а/a