У Лакташима одржан семинар за раднице Енергетике

Бања Лакташи

Бања ЛакташиДана 14.-15.06.2012. у Лакташима у хотелу САН одржан је семинар за раднице Енергетике. На семинару је учествовало 29 радница из 15 предузећа.Тема семинара „Основа родне равноправности у радним односима и синдикалном дјеловању“. Предавачи су били Тијана Арамбашић Живановић и Саша Савичић из Гендер центра затим Борислав Радић из Агенције за мирно рјешавање радних спорова.

Првог дана семинара упознате смо са општим појмовима пол/род, родне улоге , дискриминација, родни стереотипи, мизогинија, културолошки контекст, патријархално наслијеђе. Рад је вршен у радним групама гдје су извођене вјежбе ради већег степена разумијевања презентованог. Дотакли смо се и домаћег и међународног правног оквира о равноправности полова и недисриминацији по било ком основу.

Други дан семинара смо вршили анализу резултата анкете која је спроведена у предузећима, презентована нам је улога синдиката и родна равноправност у радним односима, затим анализирани су стварни случајеви неравнопрвности полова у радном односу из праксе. Такође смо упознате и са радом Агенције за мирно рјешавање радних спорова.

Циљ семинара је био да да се обезбиједи основни увид и разумијевање појмова родне равноправности, дискримације на основу пола/рода, теоријски оквир за равноправност полова, те да подигне свијест радница, њихове синдикалне организације и друштва у цјелини. Такође циљ је био и да се састану представнице предузећа чланица Енергетке, упознају се те да се покрену даље активности у раду Одбора за заштиту права жена и омладине и оснују активи по прдузећима чланицама Енергетике. Семинар оцјењујем као веома успјешан и настављамо са даљим активностима.

Предсједница Одбора
Стана Деспотовић