Ток и резултати преговора на доношењу ПКУ за Нафтну индустрију

У складу са Статутом Синдиката удружених радника Енергетике РС, Правила о раду Одбора синдиката дјелатности а на основу указане потребе, дана 25. 03. 2011.године у 17,00 часова, одржана је  заједничка сједница Одбора синдиката свих повезаних друштава из састава „Оптима групе“ и то:  Рафинерија нафте Брод ( 16 чланова ), Рафинерија уља Модрича  ( 7 чланова) и Нестро петрол ( 6 чланова ), односно сједници je присуствовалo  29 чланова одбора синдиката  од укупно 37  колико броје сви одбори.

Сједници су присуствовали :  Душан Врховац, предсједник Синдиката удружених радника Енергетике РС, Зоран Деспотовић предсједник синдиката „Крајинапетрол“, Младен Мамић у име послодваца и Ратко Пилиповић дипл.правник, виши стручни сарадник у Конфедерацији синдиката РС.

На сједници је разматрана  само једна тачка дневног реда и то :

Информација о току и резултатима преговора на доношењу Посебног колективнох уговора за Нафтну индустрију и приједлог даљних активности.

Сједницом је предсједавао колега Данило Броћило, предсједник Одбора синдиката Нафтне индустрије.

Након подношења уводног излагања од стране предсједавајућег, затим предсједника СУР Енергетике, обраћања господина Мамића и колега учесника преговора ;   Златка Танасића, Бранка Рађеновића и Милорада Чивчића  услиједила је расправа и дискусија већине присутних.

Дискусије су обиловале оцјенама и ставовима па и разочарењима односом послодавца према радницима. Нажалост било је и мишљења да се ствара лоша клима у предузећима јер преовладава, по оцјени присутних, некоректан однос послодавца а што се огледа нарочито у ; недосљедној примјени постојећег КУ у Рафинерији Брод, непоштовање јединог валидног КУ Енергетике  у Раф. Модрича и Нестро петролу, драстично нарушен квалитет топлог оброка, стални непотребни притисци и покретање дисциплинских поступака са квалификацијом  „тежа повреда“  за најситније примједбе, притисак на раднике Нестро петрола приликом нуђења нових уговора о раду ( свједоци смо великог броја писаних изјава које то поткрепљују ),итд.
Нарочито разочарење и огорченост радника изазива одуговлачење у преговорима на доношењу јединственог Посебног колективног уговора за Нафтну индустрију, те кршење Пртокола од стране послодаваца ( потписан у јулу  2010. године ).
Додатно негативно расположење радника као и захтјев према синдикату за енергичније и радикалније методе синдикалне борбе образлаже се чињеницама ;
да се стално оспорава достигнути степен права радника кроз не поштовање КУ Енергетике, понашања послодаваца према радницима нпр. у Нестро петрол  ( у поводу 8 марта, принудног слања на годишње одморе,  доношење Правилника о раду без уважавања оправданих примједби синдиката, исказивање потенцијалног вишка  док се истовремено врши запошљавање нових радника, разне врсте притисака и др.), смањење квалитета топлог оброка и не адекватно обрачунавање и плаћање смјенског рада ( у Раф. Брод ), односно не досљедна примјена КУ Раф. Брод, незадовољство у Раф. Модрича  ниским платама с обзиром на чињеницу да се обарају рекорди у производњи и оспоравањем КУ Енергетике иако  су сви уговори о раду потписани упаво на основу КУ Енергтике  итд.

Ово су само неке, најважније, примједбе радника из предузећа Нафтне индустрије.

С обзиром да је господин Мамић изнио став да је текст Посебног колективног уговора пречишћен ( од стране послодавца )  и да су у њему садржани сви елементи договорени у досадашњим преговорима  а да су од већинског власника дошле практично само „ техничке примједбе“, увјераво је присутне да се неће прекинути преговори те да се може очекивати врло брзо потписивање тог КУ.
Наравно није могао прецизирати датум потписа, нити је имао одговор на питање;  да ли се могу појавити нови проблеми с обзиром на чињеницу да у изради пречишћеног текста није учесвовао синдикат ?.

Након свих ових расправа и објашњења, присутни чланови синдикалних Одбора донијели су једногласно сљедеће,

ЗАКЉУЧКЕ

1. Подржавају се ставови Одбора синдиката Нафтне индустрије  упућени послодавцу од  14. 03. 2011. године.
2. Припремити план и програм провођења других законом дозвољених облика синдикалне борба за остваривање права радника укључујући и припрему за организовање обуставе рада уколико Посебни колективни уговор Нафтне индустрије не буде потписан  до  31. 03. 2011. године.
3. 31. 03. 2011. године, у складу са Законом о штрајку, извршити најаву почетка обуставе рада са терминима почетка обуставе, уколико Посебни колективни уговор не буде потписан до 31. 03. 2011. године.
4. Oдржати конференцију за штампу и упознати чланство синдиката али и јавност о правцима дјеловања, те о свему упознати институције система.
5. За оперативно провођење свих ових али и других текућих активности у наредном периоду задужују се  чланови Одбора синдиката Нафтне индустрије на челу са предсједником Данилом Броћилом.

Ове закључке упутити директору „ОПТИМА групе“  као и директорима свих повезаних друштава.
Са овим закључцима упознати Владу РС  ( Министарство индустрије, енергетике и раударства као и Министарство рада и борачко- инвалидске заштите )  те све чланове синдиката у Нафтној индустрији и Главни одбор Синдиката удружених радника Енергетике РС.

У Кулашима, 25. 03. 2011.

Предсједник Одбора синдиката НИ
Данило Броћило