Рубрика: O Синдикату

Историја синдиката

Први спонтани скупови радника који су били основа за настајање синдиката организовани су углавном у Великој Британији и земљама западне Европе. Синдикат удружених радника енергетике Републике Српске у садашњем облику основан је 17. 12. 1996. године, и у почетку је

Статут Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске

На основу члана 27. Статута Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске, у вези са чланом 12. и 16. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 52/01.), те члана 41. Устава Републике Српске,  Скупштина Синдиката удружених

Начин финансирања

Финансирање синдиката је искључиво од чланарине чланова или других добровољних прилога чланова синдиката. Чланарина служи за покривање трошкова рада синдиката, затим да омогући школовање и едукацију чланства, као и формирање потребних фондова (солидарност, штрајк итд.). Зато је важна масовност чланства,