Простор на интернет адреси МП ЕРС гдје се објављују сви релевантни документи, активности и актуелности које се односе на рад Синдиката

Синдикални одбор Матичног предузећа ЕРС је због брже и тачније информисаности свих радника, а у циљу повећања транспарентности рада и што боље комуникације са члановима Синдикалне организације донио одлуку да постави свој сајт.
Наиме, на постојећој wеb-страни предузећа тј. на постојећој адреси www.ers.ba отворен је засебан простор са страницама гдје ће се објављивати сви релевантни документи, активности и актуелности које се односе на рад Синдиката.
На овај начин ће се остварити квалитетнија комуникација и размјена информација са свим запосленима као и са другим Синдикалним организацијама. Сви радници, чланови Синдикалне организације могу преузимати документа која су им потребна, а у рубрици Контакти могу постављати питања Синдикалном одбору.

Синдикални одбор МП ЕРС Требиње:
1. Кораљка Ковачевић-Марков, предсједник
2. Душанка Томановић, замјеник предсједника
3. Раде Јелић, члан
4. Драган Вукановић, члан
5. Здравко Шаренац, члан
6. Недељко Бубало, члан
7. Милан Зељковић, члан.

Надзорни одбор Синдикалне организације:
1. Драгомир Кецман, предсједник
2. Гордана Таминџић, члан
3. Зоран Ивковић, члан.