Закључци са састанка од 25. 12. 2012. године

Sastanak Glavnog odbora SURERS

Закључци са састанка од 25. 12. 2012.На основу иницијативе и закључака Синдикалног одбора Синдикалне организације „Р и ТЕ Угљевик „, предсједник Синдиката удружених радника енергетике РС упутио је дана 17. 12. 2012. године захтјев ( бр. 1-240/12. ) Министру индустрије, енергетике и рударства у коме је затражио састанак  и разговор на актуелну тему реализације пројекта „ ТЕ Угљевик 3 „.
Састанак је одржан у просторијама Синдиката удружених радника енергетике РС дана, 25. 12. 2012. године са почетком у 13,30 часова уз учешће чланова Синдикалног одбора ( одсутан један члан С.О.), предсједника Одбора синдиката ЕРС-а и предсједника Синдиката удружених радника енергетике као домаћина састанка.
Господин Ковачевић, Министар индустрије, енергетике и руадарства је пажљиво саслушао изношење чињеница али и страхова за судбину садашње „Р и ТЕ Угљевик“ од стране свих присутних чланова Синдикалног одбора.
Постављено је низ нових питања која нису, или нису довољно појашњена, и изнешено низ чињеница које се још увијек недовољно аргументовано ( без научних подлога)  експлоатишу и стварају негативну климу.
По мишљењу чланова синдиката све то је могло бити отклоњено да је прије улажења у аранжмане око изградње новог термо бока  „ Угљевик 3 „ била израђена једна цјеловита студија која би дала одговоре на сва питања која сада изазивају неспоразуме.
Синдикат се ипак осврнуо, углавном, на тражење гаранција за успјешан рад и несметано снабдјевање потребним количинама угља садашње ТЕ односно „РиТЕ Угљевик 1 „. Наравно у расправи смо се дотакли и питања односа и раније потписаних споразума за  „ТЕ Угљевик 2 „, – аранжман са Словенцима  итд

.
Синдикат указује и на чињеницу да су кредитна средства за одсумпоравање практично опертивна и очекује да се уђе у реализацију тог пројекта и тврди да је исти  исплатив јер све до садашње  анализе   говоре  да постојећа  ТЕ   може,   уз
квалитетно одржавње, радити још довољно дуго, по неким процјенама и више од тридест година.
Господин Министар је детаљно образложио став Владе РС о свим постављеним питањима.
Објашњења су давана и на друга појединачна питања при чему је неколико пута господин Министар поновио његово опредјељење, али и како је рекао, опредјељње Владе да рад садашње ТЕ ничим неможе бити доведен у питање.
Појаснио је такође да се пројектом „Угљевик 3 „  планира изградања једног блока од  330 МW а не како се могло чути да ће се одмах градити два блока по  330 MW.
На крају расправе, изношења различитих гледишта и постављања питања која су била у функцији појашњења захтјева синдиката за заштитом постојеће ТЕ као и обезбјеђивање потребних количина угља,  з к љ у ч е н о  је:

Влада се обавезује да ни једним гестом не угрози рад постојеће Термоелектране за цијело вријеме њеног рада.
За сво вријеме трања и рада електране гарантује се обезбјеђње потребних количина угља.
Концесија на рудно налазиште  „Угљевик Исток „ биће издана тек онда када релевентне стручне институције – експерти, дају  процјену вијека трајња и рада постојеће Термоелектрне.
Паралелно са тим експерти треба да дају и процјену потребних количина угља за несметан рад садашње термоелектране за њен вијек трајања као и процјену количине угља на појединим локалитетима.
Министар се обавезао да  Студија и резултати истраживања, које проводи Рударско -геодетски факултет Београда, буде јавно презентована у „Ри ТЕ Угљевик“  гдје ће бити позван и синдикат.

zp8497586rq