Закључци са друге сједнице Главног одбора СУРЕРС

Друга сједница Главног одбора СУРЕРС

Главни одбор Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске одржао је 25. јула 2013. године своју другу сједницу заједно са Синдикалним одбором Синдикалне организације „РиТЕ Угљевик“ на иницијативу колега из Угљевика.
Тема заједничког састанка два Одбора била је ; Анализа стања и заузимње ставова Главног одбора о ситуацији у Синдикалној организацији „РиТЕ Угљевик“ након одржаног „штрајка упозорења“ поводом додјеле концесије на рудно налазиште „Угљевик Исток“.
Након свеобухватне расправе, изношења аргумената, процјене ситуације, констатација учињеног и предлагања могућих праваца дјеловања синдиката у наредном периоду, Главни одбор је донио одређене закључке који имају за циљ обраћање институцијама система у циљу изналажења прихватљивог рјешења.

1. Синдикална организација је исказала своје незадовољство Одлуком Владе РС о подјели рудног налазишта „Угљевик Исток“ на два дијела, а један од њих (исплативији) додјелила концесионару „Комсар енерџи“ , те остала при својим ставовима да је та подјела штетна за садашњу ТЕ и неправедна, односно Синдикална организација остаје при захтјеву да комплетно лежиште угља „Угљевик Исток“ треба додјелити садашњој „РиТЕ Угљевик“.

2. Синдикална организација је у континуитету упозоравала Управу Предузећа, Управу МП, ресорно Министарство, Владу па чак и Предсједника Републике, организовала серију разговора гдје је указивала на оправданост својих ставова, организовала протесте у кругу предузећа, организовала штрајк упозорења, изашла у јавност, информисала Синдикат удружених радника енергетике, локалну заједницу и друге релевантне институције.

3. Синдикална организација је својом активношћу извршила притисак на Управу предузећа, Министарство и Владу те обезбједила: промјену координата подјеле налазишта „Угљевик Исток „ у корист садашње РиТЕ, дабијене су нове, додатне гаранције Владе ( кроз закључке ) о обезбјеђењу довољних количина угља до краја вијека рада садашње ТЕ. Управа предузећа, односно директор предузећа сачинио је и потписао Споразум о намјерама за будућу пословно – техничку сарадњу са Комсар енерџи и упутио захтјев Влади, односно ресорном Министру да битни елементи тог Споразума морају бити садржани у Уговорима о концесији између Владе и Комсар енерџи те да исти прије потписивања буду достављени „РиТЕ Угљевик“ на увид и упознавање.
Друга сједница Главног одбора СУРЕРС

4. Синдикат ће и даље пратити све активности на реализацији свих Уговора и Споразума те узима себи за право да, уколико дође до кршења договореног, користи сва законом дозвољена средства у одбрани својих интереса.
Овим још једпом упознајемо јавност и скидамо сваку одгворност са садашњих радника овог предузећа, односно Синдиката енергетике и Синдикалне организације за све негативне ефекте који се могу појавити у поступку реализације одлуке о додјели концесија на ово рудно иалазиште на начин како је то одлучила Влада РС.
С обзиром да Синдикална организација остаје при својим захтјевима да комплетно рудно налазиште „Угљевик Исток „ треба да буде додијељено садашњем предузећу „РиТЕ Угљевик“, те да додатне гаранције ( кроз закључке Владе ), Споразум директора предузећа који је потписао са Комсар енерџи сматра недовољним, Главии одбор је након дуге расправе донио слиједеће

Закључке:

1. Захтјева се од Владе РС да још једном преиспита своју одлуку о додјели концесија, уважи захтјеве Синдикалне организације „РиТЕ Угљевик“ те да комплетно налазиште „Угљевик Исток“ додјели постојећој термоелектрани „Р и ТЕ Угљевик 1 „ прије истека рока за склапање уговора о концесији. Обавезује се предсједник Синдиката удружених радника енергетике РС и предсједник Синдикалне организације „РиТЕ Угљевик“ да обаве разговоре са Предсједницом Владе, али и са Предсједииком НС, односно да упознају и Народну Скупштину РС са овим захтјевом.

2. Обавезују се чланови Главног одбора да још једном детаљно упознају комплетно чланство Синдиката удружених радника енергетике РС са овим чињеницама и ставовима Синдикалне организације „Р и ТЕ Угљевик“ те заузму коначне ставове по овом питању.

3. Наравно да и даље остајемо отворени за сваку врсту разговора у циљу тражења обострано прихватљивог рјешења.

Друга сједница Главног одбора СУРЕРС