Закључци са 4. социјалног форума енергетске заједнице

Увод
1. Г-дин г-дин Валериу Лазар, потпредседник Владе Републике Молдавије, министар економије, Председништво у канцеларији и г-дин Дирк Шубел, шеф Делегације Европске уније у Молдавији поздравили су учеснике
на 4. социјални форум и пожељели им успјех.

2. Форум је поздравио приступање Украјине Енергетској заједници у фебруару 2011. Свечаној церемонији на потписивању декларације за постанак потписнице Меморандума организовано је од стране Молдавије и Украјине.

3. Конференција за штампу уз учешће Предсједништва, потпредсједник Предсједништва, а са представницима Молдавије и Украјине, који су потписали изјаву је касније одржана.

4. Молдавија и Украјина су потврдили своју спремност да се придруже Меморандуму путем потписивања изјаве и обавезали да припреме своје социјалне акционе планове за наредни социјални форум.

5. Основни циљ Форума је био да се разговара о најважнијим питањима обухваћена Меморандумом о разумјевању,
као и напредак регистрован уз примјену социјалних акционих планова, у складу са Меморандумом о разумјевању у контексту Енергетске Заједнице.

6. Форум је потврдио посвећеност страна уговорница да промовишу социјалну димензију Енергетске заједнице као саставни дио либерализације тржишта. Нарочито се расправило о томе како да се обрати запошљавању
и социјалним питањима који се односе на реструктурирање и како рјешити проблема сиромаштва горива и заштиту потрошача.

Ажурирање социјалних акционих планова, имплементација и мониторинг
7. Форум је поздравио доставу ажурираних социјалних акционих планова, иако се очекивао бржи прогрес.

8. Форум је поздравио прогрес о имплеметацији социјалних акционих планова урађен од стране Хрватске и Србије.

9. Форум је поздравио иницијативу Хрватске за имплементацију 3 енергетског пакета који ће им дозволити да преузму одговарајуће мјере да заштите крајњег корисника – посебно, осигурати постојање адекватне безбједности за заштиту рањивих потрошача.

10. С друге стране, форум је подвукао потребу владиног одобравања постојећих социјалних акционих планова у Албанији, Хрватској и УНМИК-у.

11. Форум је позвао на даљно ажурирање социјалних акционих планова. Охрабрио је бипатрирне и трипартитне радне групе да врше надзор над процесом, и размјену своја искуства у овом погледу и представе своја сазнања Секретаријату Енергетске Заједнице.

12. Форум је подвукао потребу да се наведу акције укључене у социјалне акционе форуме и ојачају одредбе и мониторинг. Форум је поново позвао све Уговорне Стране да наставе доставу извјештаја о годишњим прогресима ЕЦС-у мјесец прије сваког форума.

13. Форум је охрабриом труд Уговорних Страна о транспозицији ЕУ директива у национална законодавства.

Укључење Социјалних Партнера у САП дизајн и имплементацију
14. Форум је затражио од националних власти Уговорних страна да даље развијају социјалне диалоге и информацију о Социјалним Партнерима у складу са захтјевима о Меморандуму Разумјевања социјалних питања.

15. Форум се такође сложио да даља сарадња на регионалном, нивоу као и ЕУ социјални партнери и остале заинтересоване стране су потребни за даље учвршћавање социјалне димензије. У том контексту предложена је организација радионице у 2012 доводећи заједно Европску Комисију, европске и националне Социјалне партнере и Уговорне Стране, по могућности са подршком ТАИЕX-а.

16. Европски секторски синдикати ЕПСУ и ЕМЦЕФ представили су свој поглед оцјене Европских Социјалних Партнера о постигнућима под Меморандумом о Разумјевању позивајући на посебно битну улогу Социјалних партнера у мониторингу имплементацији Социјалних Акционих Планова и развој радне агенде за консултације о енергетском сектору.

Сиромаштво горива и заштита потрошача
17. Форум се захвалио Свјетској банци, Белгиском Федералном Министарству и Француској Регулаторној Власти за њихове презентације о сиромаштву горива и темама о заштити потрошача.

18. Форум је нагласио значај националне политике која се бави енергетским сиромаштвом, које треба да слиједе заједничку методологију, да се заснива на детаљној анализи националног профила и да покаже повезаност са општом политиком социјалне заштите.

19. Форум подстиче Уговорне Стране да граде на најбољим праксама како би се осигурало да су угрожени потрошачи заштићени одговарајућим гаранцијама. Референца је  урађена на Трећем Пакету на унутрашњем тржишту електричне енергије и гаса, што побољшава права потрошача уопште и угрожених купаца посебно, као и надзорна улога регулатора енергије.

20. Форум је поздравио рад предузет од стране ЕЦРБ Радна Група потрошача о заштити домаћинстава са посебним освртом на угрожене категорије и препоручује се да се ове даље спроводе.

Социјална димензија промјене и реструктурирање
21. Европска комисија и Европски социјални партнери замолили су Уговорне Стране да посебну пажњу обрате на управљању промјенама. Позвали су их да користе алатке развијене на нивоу ЕУ за боље рјешавање социјалних димензија реструктурирања. Форум је такође охрабрио стране уговорнице и радне групе да обрате посебну пажњу на припрему и праћење процеса реструктурирања који произилази из развоја Енергетске заједнице, енергетским процесима приватизације сектора, као и технолошки развој.

22. Форум је поздравио презентацију Бечког института за међународне економске студије (WииW) у погледу процјене тренутне ситуације са запошљавањем у секторима електричне енергије и гаса у Уговорним Странама. Форум је такође захвалио WииW за коначне закључке о „Студија о запошљавању у сектору гаса и електричне енергије у Уговорним Странама Енергетске Заједнице“.

23. ЕПСУ је такође представио алатку европских социјалних партнера о реструктурирању, демографске промјене и улогу социјалног дијалога. Уговорне стране су биле охрабриване да их користе у спровођењу њихових друштвених планова.

24. Представник Д. ТЕК-а – Украјина је представило своја искуства у управљању промјенама и социјалних посљедица које проистичу из  реструктурирања предузећа и добијену подршку од људи из организације.

Завршне напомене:
25. Форум је охрабрио учеснике да развијају интерну комуникацију и размјену информација и искустава и између формалних састанака.
26. Енергетска заједница се захвалила Европској комисији за подршку у организацији 4. социјалног форума.
Такође се захвалила власти Молдавије, као и Предсједништву за одржавање социјалног форума и за значајан допринос за њен успјех.

Chisinau, 04 Октобар 2011.