Захтјеви – питања синдиката

Поштована господо,
Главни одбор Синдиката удружених радника енергетике РС је, на својој редовној сједници од  23. 12. 2010. године, разматрао и подржао закључке Одбора синдиката Електропривреде  РС који су се односили на проблеме у појединим нашим предузећима око досљедне и редовне примјене Посебног колективног уговора као и резултате преговора око утврђивања висине цијене рада за  2011. годину.
Свјесни дубоке економске кризе у свијету али и код нас, изражених страхова за услове пословања у овој години (нарочито електродистрибутивних предузећа), одлучили смо да Вам се обратимо и да затражимо одговоре на нека актуелна питања.

Након свеобухватне расправе на сједници Главног одбора, једногласно је одлучено да се одмах по конституисању Владе РС, упуте ресорном министру и Управи Матичног предузећа сљедећи захтјеви – питања :

1. Ко ће и на који начин надомјестити електродистрибуцијама припадајући дио за утрошену електричну енетргију социјално угрожених потрошача електричне енергије јер као што знамо буџетом нису предвиђена средства за субвенцију тих категорија потрошача иако Правилник о субвенцијама није стављен ван снаге (или бар ми нисмо информисани ) ?

2. Да ли ће доћи до помјерања цијена, односно ко ће намирити повећане трошкове отпреме рачуна потрошачима ел.енергије када се зна да су ти трошкови значајно повећани преласком на подјелу рачуна од стране поште ? Шта са радницма који су радили те послове ?

3. Већ дуго истичемо проблем ангажовања  „трећих лица“ на пословима из основне дјелатности које можемо успјешно сами обављати ( у електродистрибуцијама али и у неким случајевима у рудницима ).

4. Када ће доћи до престанка – заустављања процеса пријема радника  ( имали смо обећање још у децембру 2009. године ) док се не изврши севобухватна анализа запослених и не дају одговори како ће бити ријешено питање прекомјерног броја запослених који нису неопходни систему ЕРС-а ?

5. Каква је судбина не ријешених односа у „Електропреносу БиХ“ ? По нашим сазнањима, може се очекивати угрожавање електропреносне функције у БиХ као и додатни проблеми када се зна да је више од 600 радника тужило компанију због не поштовања основних права запослених а све је то последица не функционисања управљачке функције у  компанији.

6. Имамо ли одговре на евентуалне тужбе мањинских акционара ако би тужили Владу РС и ЕРС због преношења великог дијела постројења – капитала из наших предузећа на ниво БиХ  односно „Електропреноса БиХ“  иако је то већ био акционарски а не само државни капитал ?

7. Да ли се планира реорганизација  ЕРС-а у циљу стварања чвршћег јединственог техничко – технолошког система  или даљњег уситњавања по принципу  „раздвајања дјелатности“ ?  Још једном истичемо наш став да ће синдикат дати подршку само у правцу јачања система  „ вертикалне организације“. Свједоци смо децембарских догађаја и борбе  Енергетског синдиката Словеније чије је ставове прихватила и Влада Словеније.

8. Зашто није завршена процјена ризика радних мјеста,  када се зна да су рокови давно истекли ?  Ко је одговоран  и када се планира завршити тај посао ?
Зашто том послу није предходила израда нове – адекватне систематузације радних мјеста по нашим предузећима, што је предуслов успјешној и квалитетној процјени радних мјеста?

Ово су само нека, можда најактуелнија питања која траже одговоре.
На крају и ово је, у првом реду, израз наше жеље да будемо кавалитетно и на вријеме информисани како и на који начин ће се  рјешавати ова али и друга актуелна питања у циљу бољег и успјешнијег пословања ЕРС-а.

С поштовањем!

Предсједник Синдиката
Душан Врховац

Дана: 07.02.2011.

Достављено :
– Министарство индустрије, енергетике и рударства – н/р  Министра
– „Електропривреда РС „ а.д. Матично предузеће а.д. Требиње – н/р Генералног директора,
– Директорима ЗП