3ахтјев генералном директору МХ ЕРС за разговор са делегацијом Синдиката „Електропривреде РС“

Поштована госпођо Директорице,

У складу са закључком Одбора синдиката Електропривреде РС са 1 редовне сједнице, одржане дана 03.12.2013.године, обраћамо Вам се са захтјевом да до краја овог мјесеца уприличите састанак за разговор са делегацијом Синдиката у којој ћe бити 3 члана Одбора синдиката Електропривреде РС.

Теме за разговор и закључци са сједнице:
1. Формирање Фонда солидарности у свим зависним предузећима „Електропривреде РС“ у складу са чланом 77. Посебног колективног уговора Електропривреде РС.
2. Враћање плата на пријашњи ниво, које су умањене Одлуком Надзорног одбора ЕPC-a по 3акључку Владе РС од 11.01.2013.године.
З. Исплата свим запосленим радницима у свим зависним предузећима, у складу са финансијским могућностима, за наша два највећа празника Божић и Васкрс, а у складу са чланом 77. Посебног колективног уговора Електропривреде РС.

ОБРА3ЛОЖЕЊЕ:
1. Прије шест година новим законским прописима којима су регyлисани доприноси на терет материјалник трошкова послодавца укинута су издвајања од 5% на регрес, зимницу и огрев у корист фонда солидарности, а ове године су обустављена мјесечна издвајања од стране послолавца у фонд солидарности, тако да су у појединим предузећима још преостала мјесечна издвајања од стране радника, чиме је фонд солидарности значајно осиромашен.

Порастом укупних трошкова живота, стагнирање плата запослених, старосна структура эапослених, све чешћа тешка обољења, довели су до значајног осиромашења радника и њихових породица, што има за посљедицу велики број захтјева эа материјалну памоћ, посебно за лијечење радника и чланова њиховог домаћинства.

Да би превазишли или макар ублажили потребу за пружањем материјалне помоћи радницима и њиховим породицама, неопходно је изнаћи начин за значајнијим обезбјеђивањем средстава у фонд солидарности. Тражити рјешење за новим издвајањем на терет примања радника није адекватно, јер већини њих је потребна помоћ.
Уважавајући те чињенице Одбор синдиката Електропривреде РС види једимо могуће рјешење у
једнаком, солидарном проценту издвајања у фонд солидарности и радника и послодавца.

Учешће послодавца у фонд солидарности је било различито у нашим предузећима, а кретало се од 1% на нето примања радника па до 3% на бруто примања радника.

Наш приједлог је да та издвајања буду 1% на нето примања радника (солидарно и послодавац и радници), што би безначајно утицало на финансијски резултат предузећа, а представљало би значајна средства за материјалну помоћ угроженим радницима, њиховим породицама и пензионерима, као и значајно растерећење и послодавцу и синдикату поводом све чешћих захтјева за новчану помоћ за лијечење од радника, а и од трећих лица.

Ова средства би се у потпуности користила само у сврхе регулисане Правилником о фонду солидарности сваке синдикалне организације.
Сматрамо да издвајање средстава из добити у фонд солидарности, не представља сталан, нити сигуран извор средстава, јер сва предузећа немају добит, или је та добит минимална, чиме би дошло до угрожавања правилника о ФС због недостатка средстава.

Напомињемо да је фонд солидарности до сада у свим предузећима оправдао своје постојање.

Могућност за ова издвајања је регулисана чланом 77. Посебног колективног уговора Електропривреде РС.

2. Неопходно је провјерити у свим зависним предузећима како су проведене Одлуке Надзорног одбора по Закључку Владе РС о смањењу плата, јер је у задње вријеме појачано незадовољство извршилаца којима су неосновано умањене плате 10% (нпр. у Електродистрибуцији Пале 36 извршилаца су умањене плате 10%), а највећи број радних мјеста тих извршилаца је вреднован у складу са ПКУ ЕРС.

Такође смо упознати са правним мишљењем из адвокатске канцеларије (од синдикалне организације РиТЕ Угљевик који су тражили правно мишљење), да нема законског основа за овакав начин умањења, како за руководиоце, тако и за остале раднике, јер се плате не могу мијењати одлукама Владе или руководства, ако то није предвиђено Законом о раду, а није, или колективним уговором који обавезује и синдикат и послодавца.

Чињеница је да је буџетским корисницима враћено 5% плате и у току су преговори за враћање преосталих 5%, мада нама, који пунимо буџетм никад неће бити јасно поређење и сврсавање нас у исти „кош“ са буџетским корисницима, укључујући, наравно, и директоре наших предузећа који кроз менаџерске уговоре морају имати адекватну позицију сразмјерну сложености и значају система који воде.

Наш приједлог је да се плате врате на пријашњи ниво, односно на стање прије реализације Одлуке НО ЕРС-а.

3. С обзиром да су сва наша предузећа у овој години успјешно пословала, уз одличне производне резултате, оптималну техничко погонску спремност, смањени су дистрибутивни губици на мрежи, као и уз одличан проценат наплате електричне енергије, очекујемо да се на следећем Колегијуму директора постигне сагласност свих директора за исплату, бар по једне цијене рада, свим запосленим радницима за Божић и Васкрс.

Узимајући у обзир напријед наведено, сматрамо да ова исплата неће угрозити, нити пореметити финансијску стабилност предузећа, а запослени радници, који су дали максималан допринос у остварењу таквих резултата, били би адекватно награђени, а и заслужили су да на достојанствен начин прославе наше највеће празнике.

Очекујући Ваш позитиван став унапријед Вам се захваљујемо.

С поштовањем,
Небојша Бјелица