Вода и канализација су људско право. Вода је јавно добро, а не роба!

Voda

Позивамо Европску комисију да предложи спровођење закона о правима на воду и канализацију која су призната од стране Уједињених нација и промовисање одредби о води и канализацији  као основне јавне услуге на којe сви имају право. Законодавство Европске уније треба да захтјева од влада да осигурају и обезбједе свим грађанима довољне количине чисте воде и добру канализацију. Апелујемо да:
1.    Све институције Европске уније и државе чланице буду обавезне да свим становницима обезбједе да имају право на воду и канализацију.
2.    Снабдевање водом и управљање водним ресурсима неће бити предмет „интерних правила тржишта“ и да су  водоводне  услуге  искључене из либерализације.
3.    Европска унија повећава своје напоре за постизање универзалног приступа води и канализацији.

Текст преузет са web странице http://www.right2water.eu/