Синдикат o провођењу Закључка Владе РС од 11. 01. 2013. године

Sastanak Glavnog odbora SURERS

Синдикат удружених радника енергетике РС је на својој 20. редовној сједници разматрао, поред других питања, и питање провођења Закључка Владе РС бр. 04/1-012-2-2/13 од 11. 01. 2013. године као и Закључке Управе МП бр. 1.1./01-240-5/13 од 13. 02.2013. односно Колегија директора који се односе на смањење плата у МХ „Електропривреда РС“ Требиње.
Након упознавања са текстом Закључка Владе РС и Закључака Колегија директора, Синдикат је донио своје ставове и закључке те обавезао предсједника Синдиката удружених радника енергетике РС и предсједника Одбора синдиката ЕРС-а да исте упути Управи и Надзорном одбору ЕРС-а те да учествује у расправи по овом питању на сједници Надзорног одбора.

Ставови и закључци Синдиката су :
1. Синдикат оцјењује Закључак Владе о смањењу плата директорима и другим руководним радницима у ЕРС- у крајње некоректним па чак и уврeдљивим. Влада тиме показује да јој није стало до успјешног и економичног пословања ЕРС-а већ јој је стало да аминистрирањем и бирократским методама одржи некакав привидан мир или усуђујемо се рећи задовољење нечијих сујета.
Увредљив је и зато што је Електропривреду сврстала у групу завода, агенција и других институција које се финансирају из буџета истог оног којег огромним дијелом управо пуни Електропривреда из својих прихода при чему Влада „ помаже“ само на један начин а он је „ држање „ нереално ниске цијене електричне енергије а истовремено са сваким даном већим притиском за разно – разне помоћи у врло различитим ситуацијама.
2. Синдикат предлаже да се не примјени – одбије Закључак Владе РС о смањењу плата. Само поређења ради плате директора у друге двије електропривреде у БиХ су око 6.000,00 КМ, а наравно није тајна да и у РС има иституција које су непроизводног карактера које ни близу нису таквог значаја а нити сложености у управљању истим па имају знатно

веће плате од оних које су овим закључком намјењене највишим руководиоцима у ЕРС-у.
Такође није тајна да у појединим општинама има значајан број општинских функционера који се такође финансирају из пореза и доприноса а имају знaтно веће плате. Наравно овим немамо амбицију да именујемо све те примјере нити да утичемо да се и њима смање плате већ само да укажемо на штетност, недосљедност и некоректност овакве владине одлуке.

3. Синдикат одбија и неће подржати приједлог Колегија директора којим се тражи провођење Закључка Владе а поготовo не онај дио који задире у смањење плата и других примања оним радницима ЕРС-а чије су плате одрђене на основу примјене коефицијената предвиђених Посебним Колективним уговором ЕРС-а.

Очекујемо да Надзорни одбор одбије и не прихвати предложене Одлуке засноване на, за нас у синдикату невјероватном ставу Владе, али нажалост и Колегија директора који је спреман да прихвати и проведе закључак о смањењу плата па чак и онда када се то неможе оправдати економским, техничким или организационим разлозима.

Није без значаја поновно подсјећање да смо добили сагласност од стране Владе на План пословања за 2013. годину, којим смо се обавезали да ћемо наћи начина да уштедимо на запосленима до 5 % у односу на прошлу годину.
Синдикат је имао обећање ресорног министра да неће бити захтјава од стране Владе за оваквим мјерама које нам је дао приликом расправе и разговора са њим у поводу усвајања економске политике.
Зар неком треба објашњавати да је плата у ЕРС-у ипак последица рада и зараде а не давања из доприноса које други плаћају. Управо је ово супротно економској логици, смањењем плата у ЕРС- у значајно се смањује приход у буџет и јавне фондове.

Достављено :
– Управи и Надзорном одбору ЕРС,
– Главном одбору Синдиката
– а / а

Предсједник Синдиката
Душан Врховац

zp8497586rq