Састанак о заштити на раду у сектору Енергетике у организацији СУРЕРС

Састанак руководилаца послова заштите на раду

Састанак руководилаца послова заштите на радуДанас је, у организацији Синдиката удружених радника енергетике РС одржан састанак Руководилаца послова заштите на раду у сектору Енергетике уз учешће прдставника Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и представника Инспекората РС.
На састанку је анализирана проблематика из области заштите на раду, противпожане и противексплозивне заштите у овом сектору привреде, а нарочито са аспекта, обавеза и одговорности послодавца, али и синдиката у овој, за раднике најважнијој области с обзиром на свакодневну угроженост од штетних последица по здравље које често имају и смртни исход.
Дате су информације, али и оцијене стања заштите на раду у рударству, хидро и термо дјелатностима у производњи електричне енергије, електродистрибцијама и ел.преносу, преради и производњи нафте и нафтних деривата, те дистрибуцији истих.
Указано је представницима Министарства, на проблеме који се јављају у пракси око примјене законодавства у овој области те, изражено негодовање са позиције синдиката због не укључивања представника синдиката из овог сектора у Одбор заштите на раду на нивоу РС као и не укључивање представника овог синдиката у економско-социјални дијалог кроз Економско – социјални савјет РС.

Предсједник Синдиката
Душан Врховац