Рубрика: Радници питају, Синдикат одговара

Да ли се Синдикат до сада сусретао са неким од облика неравноправности и дискриминације у радним односима?

Дискриминација над женама у трудноћи

ОДГОВОР: Да, наравно. Међутим, нити смо ми у синдикату водили евиденцију таквих случајева нити су они када доказивани а нарочито никада нису адекватно санкционисани. Дискриминација је, као што знате врло широк појам, тешко доказив а наравно врло често је то