Рубрика: Одбор за заштиту на раду

Извјештај о одржаном састанку на тему заштите на раду

Састанак на тему заштите на раду

У организацији Синдиката удружних радника енергетике Републике Српске а на иницијативу господина Петра Петровића, предсједника Одбора заштите на раду (који дјелује у оквиру нашег синдиката) дана, 14. 09. 2012. Године, одржан је састанак Руководилаца послова заштите на раду у сектору