Рубрика: Начин финансирања

Начин финансирања

Финансирање синдиката је искључиво од чланарине чланова или других добровољних прилога чланова синдиката. Чланарина служи за покривање трошкова рада синдиката, затим да омогући школовање и едукацију чланства, као и формирање потребних фондова (солидарност, штрајк итд.). Зато је важна масовност чланства,