Рубрика: Контакт

Контакт

Синдикат удружених радника енергетике Републике Српске Светозара Марковића бр. 5  ( улаз 11 ), 78 000 Бања Лука Република Српска Босна и Херцеговина Телефон:  +387 (0)51 323 200, Факс:  +387 (0)51 323 201 Електронска пошта: office@surers.net Канцеларија предсједника: Телефони: +387