Оперативни план провођења општих избора у СУРЕРС

Skupstina

Изборну активност отпочети ступањем на снагу Одлуке о расписивању Општих избора у Синдикату удружених радника енергетике РС. Изборе проводити у складу са Статутом, Правилником о организацији и раду синдикалне органзације, те Правилником о провођењу избора у Синдикату и то:

1.    Кандидационе састанке одржати  по организационим дијеловима, Подружницама најдаље до  15. 02. 2013. године на којима се разматра :
–    Извјештај о раду и финансијски извјештај,
–    Даје оцијена о раду досадашњег руководства СО,
–    Предлажу кандидати за повјереништво Подружнице, односно повјереника који је уједно и члан Синдикалног одбора,
–    Тамо гдје је то могуће, а у складу са Правилником о провођењу избора, може се приступити и коначном избору, након поступка кандидовања,
–    У свим другим случајевима ( гдје се организује Скупштина ) предлажу се делегати и за Скупштину,
–    Уколико се кандидовање врши писаним путем  ( гдје није могуће организовати састанке подружница ) исто провести  водећи рачуна да то буде слободно и добровољно.

2.

Изборне састанке  ( ако се избор врши јавно ) одржати најдаље до 28. 02. 2013. године.

3.    Изборе за повјеренике Подружница и делегате за скупштину СО, ако се избор врши тајним гласањем, провести према специфичностима сваке СО, најдаље до краја фебруара.

4.    Конституисање Синдикалног одбора, избор делегата за Изборну Скупштину Синдиката удружених радника енергетике РС, приједлог кандидата, или подршка кандидату из друге СО за предсједника Синдиката удружених радника енергетике, извршити до краја фебруара.

5.    Конституисање Скупштине СО на којој би био разматран и извјештај о раду у предходном периоду, избор предсједника СО, избор делегата за Скупштину СУР Енерегтике и заузимање ставова о кандидату за предсједника Синдиката одржати најдаље до  15. 03. 2013. године.

6.    Конституирајућа сједница Главног одбора Синдиката треба да се одржи најдаље до краја марта 2013. године у чијем раду би учествовали досадашњи, али и новоизабрани чланови ГО  ( предсједници СО ).

7.    Након конституисања новог састава Главног одбора, донијети Одлуку о одржавању Изборне Скупштине у складу са Статутом Синдиката.

Предсједник
Душан  Врховац

zp8497586rq