Oдржана сједница Скупштине СУРЕРС

У Бањој Луци је 30. 11. 2012. одржана сједница Скупштине Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске.
Сједници је присуствовао 71 делегат од укупно 80 чланова Скупштине као и чланови Надзорног одбора и Статутарне комисије.
Разматран је и усвојен Извјештај о раду Синдиката у предходном периоду, затим усвојене су измијене и допуне Статута као и Програм рада за период до одржавања Изборне Скупштине ( мај 2013. године ).
Дата је подршка досадашњем раду нашег Синдиката.
Скупштина је задужила Главни одбор и предсједника Синдиката да обавезно, поред других питања, организује састанке са другим Синдикатима како онима који су у саставу Конфедерације синдиката РС, тако и са Синдикатима из Савеза синдиката РС.
Циљ нам је да се кроз међусобно упознавање, боље разумијемо и дамо подршку једни другима у остваривању основних синдикалних циљева а то су, у овом времену, „ заштита бар достигнутог нивоа права радника“.