Допис господину Белову: Одржана сједница Одбора синдиката Нафтне индустрије

Поштовани господине,

Обавјештавамо Вас да је данас,  14. 03. 2011. године одржана сједница Одбора синдиката Нафтне индустријe (из састава  ОПТИМА  групе)  са предсједником Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске.
На сједници  је разматрана Информација са састанка и разговора између господина Белова, генералног директора Оптима групе и Душана Врховца, предсједника СУР Енергетике РС одржаног  11. 03. 2011. године.

Након упознавања са приједлозима и ставовима господина Белова у вези окончања преговора и доношења Посебног колективног уговора Нафтне индустрије,  закључено је :

1. Прихвата се понуђени приједлог и то:
– Посебни колективни уговор у преамбули се позива на КУ Енергетике  са нашом спремноћу да КУ Енергетике коригујемо – поправимо у дијелу  „ принципа утврђивања висине цијене рада“  и висине  „отпремнина „ након иницијативе од стране послодаваца из Нафтне индустрије,
– Потписати усаглашени приједлог КУ  са коефицијентима из КУ  Енергетике као и сав већ усаглашени текст,
– Цијена рада се увећава  према приједлогу господина Белова за  2,3  %  у односу на садашњу цијену рада у износу  од  141,57  КМ,
– Заштитни механизам за висину цијене рада утврдити у односу на најмању или просјечну плату предузећа из састава Оптима групе у прошлој години,
– Отпремнина, утврђује се на нивоу  6 плата + ½  плате за сваку годину радног стажа,
– Колективни уговор ступа на снагу од  01. 03. 2011. године,
– Сва друга општа акта предузећа из састава Отима групе која дају мање права од овог КУ морају бити усаглашена са овим КУ,

– Именују се чланови Комисије за праћење примјене и тумачења овог КУ у име синдиката у саставу;  Златко Танасић, Милорад Чивчић и Бранко Рађеновић,
– За израду пречишћеног текста КУ задужује се, у име синдиката, колега Милорад Чивчић.

2. Прихватамо приједлог да се у заједничком Протоколу који треба бити потписан истовремено када и КУ  прецизно дефинишу и следећа обећања;
– Повећање цијене рада  ( значајније повећање )  утврдити у преговорима са синдикатом  након  израде нове систематизације радних мјеста, али најдаље за шест мјесеци (  у најмањем износу  10 % линеарно са увећањима  5 %  +  5 % ).

На крају вјерујемо да смо овим изразили добру вољу и нашу спремност да се процес консолидације наших предузећа одвија несметано а да истовремено очекујемо разумјевања друге стране и досљедну примјену и поштовање свега договореног.

Молимо Вас да одмах одредите особу која ће са нашим представником пречистити, уредити коначан текст  Посебног колективног уговора Нафтне индустрије који би могао бити потписан у року од  2- 3 дана.
Такође очекујемо да одмах именујете своје прертставнике у заједничку комисију која би имала задатак да прати примјену и даје тумачења текста ПКУ.

С поштовањем!

Предсједник
Душан  Врховац