Одлука о расписивању избора у СУРЕРС

25.12. 2012.

На основу члана 37. Статута Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске, Главни одбор је на својој 19.  сједници, одржаној дана 25. 12. 2012. године у Бањој Луци донио :

OДЛУКУ
о расписивању избора у Синдикату удружених радника
енергетике
Републике Српске

Члан 1.
Расписују се општи избори у Синдикату удружених радника енергетике Републике Српске.

Члан 2.
Избори се проводе по одредбама Статута, Правилника о провођењу избора у Синдикату удружених радника енергетике Републике Српске и Правилника о организацији и раду синдикалне организације у роковима и на начин како је то предвиђено у Оперативном плану изборне активности.

Члан 3.
Синдикалне организације ће приступити реализацији провођења изборне активности након ступања на снагу ове Одлуке, а исте ће завршити најкасније до 15. марта 2013. године.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Одлуку објавити на свим огласним плочама у нашим синдикалним организацијама.

Предсједник
Душан Врховац