Одлука о припреми обуставе рада у Нафтној индустрији РС

Репрезентативне Синдикалне организације у Нафтној индустрији РС у складу са Статутом Синдиката удружених радника Енергетике РС и својим Правилницима о организацији и раду синдикалних организација те у складу са Законом о штрајку донијеле:  Одлуку , на сједницама својих Синдикалних одбора, да отпочну припреме и најаве обуставу рада уколико не буде у наредних десет дана пронађен компромис на окончању вишемјесечних преговора на доношењу Посебног колективног уговора за Нафтну индустрију.
Дакле, све синдикалне организације из састава „Оптима групе, и то: Рафинерија нафте Брод, Рафинерија уља Модрича и „Нестро петрол“ су спремне да штрајком изразе своје незадовољство и спремност да одбране достигнути ниво заштитте права радника у овом важном сектору привреде.

Позивамо послодавца да искористи ово вријеме од десет дана и отклни  узроке који су довели до оваквог става синдиката .

Захтјеви синдиката су :
1.    Досљедна примјена Појединачног колективног уговора Рафинерије нафте Брод , нарочито : –  поштовање најниже цијене рада,
–    поштовање обавезе плаћања смјенског рада у складу са колективним уговором рафинерије  ( додатак на рад викендом, досљедан обрачун смјенског рада),
–    враћање квалитета и квантитета топлог оброка,
–    хитна поправка услова рада како би се избјегле честе повреде на раду,  итд.
2.    Досљедна примјена Колективног уговора Енергетике у предузећима Рафинерија уља Модрича и  „Нестро петрол“ јер исти немају појединачне колективне уговоре а уколико пропадне покушај доношења Посебног колективног уговора за Нафтну индустрију.
Захтјевамо :  – повећање цијене рада,
–        обуставу примјене једнострано донешеног Правилника за    предузеће  „Нестро петрол“ који није усклађен са КУ Енергетике, а нити са предложеним Посебним колективним уговором Нафтне индустрије,
–        дижемо глас против: нових уговора о раду које су радници потписали под притиском ( дестине изјава то потврђују) а који нису у складу са Законом о раду, затим против висине износа отпремнине коју нуди послодавац за технолошки вишак јер је иста испод нивоа који је већ усаглашен у Посебном КУ НИ.
–        поштовање позитивних законских прописа и заштиту бар   достигнутог нивоа заштите права наших чланова.

Бања Лука, 02.04.2011.