Оцјена стања пословања Електропривреде РС

Гранчарево

ГранчаревоГлавни одбор Синдиката удружених радника енергетике РС оцјењује стање у којем ради и послује Електропривреда РС као изузетно сложено и тешко што је посљедица изузетно лоше хидрологије с једне стране и, с друге, велике хладноће којa je утицалa на значајно повећање потрошње ел. енергије.

Неповољна хидрологија у прошлој години ( сушни период ), довела je до тога да, хидроелектране не остварују планирану производњу, што је приморало Матично предузеће да увози врло скупу електричну енергију како би избјегли редукције у потрошњи која је опет била изузетно висока због дуготрајног таласа велилке хладноће.
Једина свјетла тачка у том периоду је била добра погонска спремност термоелектрана које су надпланском производњом одржале систем.

С обзиром на значајно веће трошкове производње у термоелектранама и врло високом цијеном увезене ел.енергије, Електропривреда је доведена у врло сложену економску ситуацију.
Економска – платежна моћ наших купаца, угрожена дуготрајном економском кризом, отежава наплату утрошене ел.енргије иако је цијена и поред свих ових проблема непромјењена и убједљиво je најнижа у окружењу. Тиме су наше електродистрибуције доведене пред готово немогућу мисију.

Репрограми у плаћању ел.енергије који су поново одобрени од стране Владе РС не дају очекиване резултате и они не могу замјенити субвенционирање потрошње за категорије социјлно угрожених потрошача.
Све ово значајно утиче и на материјални положај запослених као и активност синдиката који покушава да у преговорима са послодавцима обезбједи поштовање бар достигнутог права радника.

Проблематика у синдикалним организацијама нафтне индустрије се огледа у једностраном тумачењу појединих одредби Посебног колективног уговора од стране послодаваца (обрачун смјенског рада, рада на празник и др.), те пролонгирању примјене Протокола о исплати система премија и стимулација.

Синдикат је у сталним преговорима са послодавцима при чему указује на неправилности око примјене колективног уговора као и друга питања која радници негативно доживљавају као што је недавна афера са „џеповима на радним одјелима“.
Синдикат такође захтјева од послодаваца да при реорганизацији – уступању неких послова другим фирмама мора наћи рјешења у заштити права радника и адекватној накнади – отпремнини за оне који буду проглашени технолошким вишком односно за оне који не прихватају посао код новог послодавца.

Предсједник СУРЕРС
Душан Врховац