Начин финансирања

Финансирање синдиката је искључиво од чланарине чланова или других добровољних прилога чланова синдиката. Чланарина служи за покривање трошкова рада синдиката, затим да омогући школовање и едукацију чланства, као и формирање потребних фондова (солидарност, штрајк итд.).

Зато је важна масовност чланства, редовно плаћање чланарине, али и адекватна контрола трошења средстава. Не постоји граница потреба синдиката. Што нас више има, то смо финансијски јачи и више можемо учинити за своје чланство.

У Синдикату удружених радника енергетике Републике Српске чланарина је у висини 1% од нето плате радника и иста се дијели у складу са Одлуком надлежног органа, и то:
– 60 % чланарине остаје у синдикалној организацији
– 30 % чланарине уплацује се на ниво Синдиката енергетике
– 10 % чланарине уплаћује се на ниво Одбора синдиката дјелатности.

У европским синдикатима тај омјер је управо обрнут у корист централе, односно синдиката гране. Кроз едукацију и упознавање са стварним активностима и улогом синдиката очекујемо потпуно разумијевање потребе и смисла редовног плаћања чланарине, као и потребу за другачијом расподјелом.