Министар Ђокић посјетио Синдикат енергетике

Министар Ђокић у разговору са представницима Синдиката енергетике

Дана 10.12. 2013. Министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади РС, господин Петар Ђокић посјетио је Синдикат удружених радника енергетике РС.

Разговрима са господином Министром присуствовали су чланови Предсједништва нашег Синдиката / Слободан Остојић, Златко Танасић и Небојша Бјелица/, затим колега Обрад Белензада, предсједник Конфедарције синдиката РС и сарадник у Синдикату Душан Врховац.
Овом приликом размјењена су мишљења и ставови о свим актуелним питањима у овом тренутку.
Упознали смо Министра са нашим ставовима и примједбама на Радну верзију Закона о раду као и на наш став по коме изражавамо спремност на прговоре са социјалним партнерима по свим питањима од интереса за наше чланство па и по питању доношења Закона о раду.

Истакли смо проблеме и у преговорима са послодавцима из Оптима групе, нарочито о недосљедној примјени ПКУ и сталним „манервима“ од стране послодавца у циљу одлгања рјешавања отворених питања.
Изнијели смо и проблеме у неким предузећима ЕРС-а око примјене Закључка Владе РС о смањењу плата директорима у МХ гдје су поједине Управе одступајући од тог закључка смањили плате и другим извршиоцима чије су плате утврђене и одређене у складу са ПКУ ЕРС-а.

Упозорили смо на неправду према нашим синдикатима у саставу Конфедерације синдиката РС која заступа раднике у привреди, а по садашњим законским рјешењима није заступљена у Економско – сцоијално савјету, односно није институционално укључена, у пуном капацитету, у социјланом дијалогу на нивоу РС.
Изразио је мишљење да ће инсистирти на укључењу и наших представника у Радну групу при изради Нацрта Закона о раду.

Министар је изразио разумјевање за наше ставове и оцијенио их врло конструктивним и коректним те изразио спремност да у сваком конкретном случају, на наш упит, узме учешћа и помогне у рјешавању отворених питања.

Предсједник
Слободан Остојић