Контакт

Синдикат удружених радника енергетике Републике Српске

Светозара Марковића бр. 5  ( улаз 11 ),
78 000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон:  +387 (0)51 323 200,
Факс:  +387 (0)51 323 201
Електронска пошта: office@surers.net

Канцеларија предсједника:
Телефони:
+387 (0)51 323 212,
+387 (0)53 241 551,
+387 (0)65 995 500

Електронска пошта: info@surers.net