Информација за чланове Синдиката

Поштоване колегинице и колеге,

На сједници Главног одбора, одржаној 12.11.2013. године, анализирана је ситуација настала објавом радног текста новог закона о раду у свјетлу искључивих и званично супростављених – непомирљивих ставова социјалних партнера.
С једне стране је Влада РС, односно ресорни министар у позицији предлагача радне верзије, с друге стране послодавци који су, како су изјавили, анализирали понуђени материјал и дали своје приједлоге и примједбе,  а на трећој страни Савез синдиката РС који према иступима предсједнице не прихвата разговор о новом закону о раду и одбија дијалог на ту тему.
У међувремену СС РС  изашао је у јавност и прикупља петицију да се одбаци радна верзија закона о раду под образложењима које сте сви већ чули и видјели.

Руководство Синдиката удружених радника енергетике РС, односно Предсједништво Синдиката имало је разговоре у Савезу синдиката РС, те  и са предсједником Конфедерације синдиката РС на сједници Главног одбора гдје је и договорено да вас информишемо о нашим ставовима и процјени даљњих активности у процедури доношења новог закона о раду.
Ми смо изразили спремност да учествујемо у постуку доношења новог закона о раду.

За нас је неприхватљиво следеће:
–    Основне одредбе у којима се у, регулисању права радника, предност даје Правилницима по предузећима које доноси сам послодавац  или евентуално ( ако је послодавац вољан )  појединачним колективним уговорима. Ово сматрамо потупуно неприхватљивим, те инсистирамо на обавезности преговора послодавца и синдиката и то на најважнијем нивоу, односно на нивоу гране. Увјерени смо да се ту могу наћи заједнички елементи за сва питања од интереса за грану, а истовремено на том нивоу синдикат може имати снагу и капацитет да обезбједи равноправну позицију  са послодавцима.
Сматрамо да, ако уредимо и обухватимо сва битна, заједничка – универзална питања, обавезе и   одговорности послодаваца и радника у закону о раду, онда не видимо сврху, а ни потребу доношења општег колективног уговора. Наравно у закону мора бити одредба која обавезује Владу РС да уреди област разврставања привреде у одређене гране, обавеже послодавце и синдикате да се организују у гранска удружења те да тиме створи услов, али и обавезност поштовања цивилизацијских тековина у рјешавању питања радник – послодавац кроз колективно преговарање.

–    Област која нам је неприхватљива јесу и форме и облици уговора о раду (уговори на одређено вријеме, нуђење уговора под измјењеним околностима, уступање другом послодавцу и др.), распоред радног времена ( смјенски рад),  накнаде, те евентуална оспоравања права на плаћену паузу, регрес и друга давања која морају у овом закону бити утврђена као права, а у гранском колективном уговору детаљно разрађена према могућностима и условима привређивања у појединим гранама водећи рачуна о принципу заштите достигнутог права радника у одређеним гранама.

–    Питање увођења у наше законодавство агенција за запошљавање мора бити детаљно дефинисано,  јер појам о тржишту радне снаге, флексибилном запошљавању и низ других захтјева послодавца своди раднике у потпуно несигурну позицију ( најблаже речено).  Залажемо се да радник који буде запослен преко агенције и распоређен у неко предузеће, мора имати иста права која има радник запослен на неодређено вријеме у том предузећу, односно на њега се морају примјењивати и поштовати одредбе колективног уговора гране у којој је ангажован. Наравно и низ других заштитних мјера мора бити Законом прописано како би се избјегла злоупотреба оваквог начина запошљавања радника.

Ово су само, можда, најважније области на које имамо примједбе.
Очекујемо сарадњу свих чланова нашег Синдиката, а нарочито колега из струке који су наравно синдикално опредјељени. Сви приједлози и идеје ће нам добро доћи.

Главни одбор је обавезао Предсједништво ( Слободан Остојић, Златко Танасић и Небојша Бјелица )  да координирају све активности по овом питању. Поред чланова Предсједништва договорено је да се тијесно сарађује са колегом Обрадом Белензадом, предсједником Конфедерације синдиката РС, као и са стручњацима у овој области ( правницима из руководства Синдиката, али и нашим доказаним сарадницима), те да буду информисани и повремено укључени чланови Одбора за колективно преговарање и чланови Комисије за праћење примјене ПКУ  ЕРС-а.
Очекујемо сарадњу ( иницијативе и приједлоге )  те разумјевање и подршку нашим ставовима.
Све иницијативе и приједлоге можете доставити на канцеларију Синдиката,  факс  051 323 201  или  на е-пошту: office@surers.net   ili  info@surers.net

Са овом информацијом упознати чланство лично, преко огласних плоча, састанака и разговора.
Синдикални поздрав!

Предсједник Синдиката
Слободан Остојић