EPSU одговор на нацрт социјалне стратегије енергетске заједнице

Logo EPSU - Evropska federacija sindikata javnih službi

Овај одговор је дат у име EPSU, Европске федерације синдиката јавних служби. Европска федерација синдиката јавних служби (EPSU) је признати социјални партнер на европском нивоу и члан Европске конфедерације синдиката (ETUC). У тексту испод је екстракт из комплетног документа, који можете преузети у ПДФ формату.

Главне тачке:
• Меморандум о разумијевању о социјалним питањима ће остати основа, која обухвата националне друштвене радне групе, социјалне планове и социјалне форуме, при социјалној енергетској стратегији. Обавезујући карактер уговора треба учврстити а Секретаријату енергетске заједнице обезбједити више могућности за праћење његове реализације. Савјет министара треба да има рокове као што је то урађено у погледу са енергетског сета закона ЕУ.

• Обезбедити да регионална енергетска стратегија и одабирање пројеката од интереса за Енергетску заједницу буду подвргнуте регионалној демократској контроли да би представљале противтежу Савету министара. Појачати контролу Европског парламента над регионалном стратегијом. Конкретан начин би могао бити да се успостави парламентарна
група Енергетске заједнице са члановима Европског парламента и члановима парламента из земаља Енергетске заједнице. Препоручује се да се оформи социо-економски савет за енергетику који ће такође доприњети демократској контроли над регионалном енергетском стратегијом и његову реализацију.

• Савјет министара се обавезује на транспарентност и консултације са грађанским друштвом по

питању регионалне енергетске стратегије. Веома је важно да Енергетска заједница функционише на конкретним механизмима по питању таквих консултација које су у складу са европским правилима и Архурским споразумом. Консултације би требало да буду свеобухватне и да обухватају све друштвене актере.

• Задржати основну инфраструктуру за индустрију електричне енергије и гаса у друштвеној својини.

• Националне консултације у вези са социјалном стратегијом треба да надгледа Секретаријат за енергетику који би гарантовао да су синдикати, послодавци и друге друштвене организације консултовани.

• Елементи регионалне социалне стратегије су:
а. Заштита корисника и развој стратегије против сиромаштва. Регулисане цијене су најбоља заштита за мале кориснике и домаћинства код промјенљивог тржишта. Регулатори би требали ово да контролишу и да има улогу у савјетовању синдиката.
б. Регионално тржиште рада и социјални дијалог;
в. Критеријуми и консултације о пројектима од интереса за Енергетску заједницу.
Транспарентност, друштвене и еколошке обавезе, надзор избора и реализација уз укључивање представника грађанског друштва.

• Ове елементе треба држати заједно у социјалној стратегији. Треба размотрити стварање социоекономских савјета за енергетику на основу примјера из Словеније.

• Социјални дијалог за регион на основу европског социјалног дијалога треба да промовише Европска комисија и Секретаријат енергетске заједнице. Овај социјални дијалог би омогућио послодавцима и синдикатима, и гдје је потребно владама, да усагласе основне ставове који би усмјерили развој социјалне димензије у региону.

zp8497586rq