Додјеле концесија на „Угљевик Исток“ – Анализа са хронологијом активности

Rudnik i termoelektrana Ugljevik

У марту 2011. године појављује се Комсар енерџи ( Господин Рашид Сердаров) са писмом намјера у којем изражава спремност да у преговорима са Владом РС нађе заједнички интерес и инвестира у изградњу два термо блока снаге 600 МВА ( 2х 300 ) у Угљевику, а собзиром на информацију из Министарства индустрије, енергетике и рударства РС о залихама угља на том подручју од 355 милиона тона.

У писму намјера тражио је концесије ( два концесиона уговора ) на истраживање налазишта на подручју општине Угљевик и Лопаре ( Делићи, Пељаве – Тобут ) са крајњим циљем да гради термоелектрну у 100 % његовом власништву.
Предсједник Синдиката удружених радника енергетике РС је у средствима јавног информисања изнио лични став по коме је изразио бојазан да би то могла бити „приватизација националних ресурса не на мала већ на велика врата „.

У марту 2011. године на основу исказаних намјера од стране господина Сердарова, Министар индустрије, енергетике и рударства је детањљно инфомрисао Владу РС ( писмо бр. 05.05/312-160/11 од15. 03. 2011. ) у којем износи приједлог инвеститора да инвестира око 400 милиона евра у периоду од тридесет мјесци за изградњу ТЕ2. У том писму предлаже се оснивање комапаније „Комсар Енерџи Српска „ са сједиштем у Бања Луци са власничком структуром 90 % Комсар а 10 % „Р иТЕ Угљевик“ те да се том новооснованом предузећу додјели концесија за експлоатацију угља на лежиштима Делићи, Пељаве – Тобут са циљем изградње термоелектране. Влада је прихватила писмо намјера и донијела потребне одлуке предложене у писму ресорног министарства.
У тој првој варијенти – идеји ( приједлогу ) коришћени су термини „тремоенергетских блокова Угљевик 2 и Угљевик 3 „.

Након тога активности су текле тако што су се с времена на вријеме могле чути овакве или онакве оцјене оправданости улажења Владе РС у аранжмане са приватником у односу 90 : 10 %, јер се ради о експлоатацији нациналног богатства, односно ограниченог енергетског ресурса, који има смисла да се експлоатише до нивоа објективне потребе за одржавањем стабилног електроенергетског система, а никако по сваку цијену убрзаног коришћења ресурса, при чему ће енормну корист имати страни приватни инвеститор. Могле су се чути додуше појединачне критике стручне јавности, израде разних студија па чак и организовање расправа.

На једнoј таквој расправи коју је организовао Начелник општине Угљевик ( у јуну 2012. ) уз стручну анализу Економског института Бијељина, учествовали су и представници нашег Синдиката ( Врховац, Остојић, Ђурђевић, Марковић, Мићановић, Обрад Белензада и други ) гдје је угледни професор, господин Милојевић доказивао да овакав концепт изградње приватне ТЕ, користећи наше ресурсе под условима које дајемо по Закону о коцесијама, може имати корити само страни приватни инвеститор, а Електропривреда РС и РС у цијелини само огромну штету.

Влада РС је одржала тематску сједницу у Угљевику, представила споразум и идеју, те презентовала концепт о експлоатацији угља, односно пројекат изградње термо блока „Угљевик 3 „ 300 МВА или чак 2 х 300 МВА у коначној фази са власничком структуром 90 % Комсар а 10 % „РиТЕ Угљевик“.
Радници „РиТЕ Угљевик“ на челу са руководством СО наслућивали су да се ту нешто догађа, да то није баш све јасно, изражавали су благу сумњу и негодовање, а нарочито зато што су знали да се већ годинама чека одлука Владе РС о додјели концесије на рудно налазиште „Угљевик Исток“ садашњој ТЕ.

Захтјев је поднешен још 2008. године, уложена су већ значајна средства на припреми терена, експропријацији земљишта и другим припремним радњама очекујући нормалним, али и природним слиједом да се налазиште „Угљевик Исток“ додјели садашњој ТЕ јер се природно – географски наставља на Богутово село гдје се сада врши експлаотација угља. На овај захтјев није било одговора из Владе РС због чега је захтјев поновљен 2011. године.

Ситуација је ескалирала када је први пут поменута, у зуваничним документима, могућност да се „Угљевик Исток“ планира додјелити новом инвеститору. Тиме су потрвеђене све сумње радника и Синдиката „Р иТЕ Угљевик“ које су тињале од почетка приче о увођењу стратешког партнера на локалите Угљевика.
Од тада Синдикална организација води грчевиту борбу да докаже сву штетност таквих рјешења како за садшњу ТЕ, за егзистенцију радника и њихових породица тако и за локалну заједницу, Електропривреду РС али за цијелу РС.

Већ 12. 07. 2012. имали смо састанак у Министарству индусрије, енергетике и рударства са господином Жељком Ковачевићем и госпођом Браниславом Милекић. У делегацији Синдиката били су: Душан Вхровац, Слободан Остојић, Бранко Ђурђевић, Миленко Савановић и Мрђан Савић. Тада нам је министар поред других актуелних питања прокоментарисао сумње око пројекта „Угљевик3“, а које је изнио Бранко Ђурђевић увјеравајући нас у позитивне ефекте и транспарентност свих одлука везаних за тај пројекат.

Нову прилику да укажемо министру, господину Ковачевићу, на све наше сумње и дилеме око концесије на рудна налазишта у Угљевику имали смо 28. 11. 2012. године када смо разговарали о Економској политици за 2013. годину.
Делегација Синдиката била је у саставу: Врховац, Остојић, Ђурђевић, М. Савановић и Љ. Тадић.
Увјеравани смо од стране Министра да нема бојазни за рад садашње ТЕ са становишта обезбјеђења довољних количина угља, затим изнио је став да из „РиТЕ Угљевик“ долазе контрадикторни ставови о стању ТЕ и њеном вијеку рада, количина угља на садшњем копу Богутово село, изнио је и низ других података због чега ће бити укључени стручни тимови који ће дати релевнтне податке о свим техничким, екслоатационим и другим показатељима.

Незадовољна добијеним одговорима, али и наставком активности који изазивају нову сумњу, Синдикална организација је одржала састанак 12. 12. 2012. године гдје је изашла са својим закључцима и захтјевима.
Прије овог састанка, већ 06. 12. 2012. године, предсједник Синдиката удружених радника енергетике РС, упутио је захтјев ресорном Министру за нови састанак са Синдикатом због узнемирујућих информација које стижу из Угљевика а користећи његово обећање дато 20. 11. 2012. године да је спреман на разговор са Синдикатом када год то затражимо.

Након закључака СО „Р И ТЕ Угљевик“ од 12. 12. 2012. године, 17. 12. Предсједник Синдиката поново је ургирао ( телефоном ) и тражио разговор са Министром.

25. 12. 2012. године коначно је дошло до састанка Министра са комплетним Синдикалним одбором „Р и ТЕ Угљевик“ у просторимама Синдиката у Бања Луци уз присуство предсједника Д. Врховца и прдсједника Одбора синдиката ЕРС-а колеге Слободана Остојића.
Са тим закључцима упознати су сви у Синдикату ( налазе се на сајту Синдиката ).

Развојем догађаја, односно активностима Владе РС, која је ушла у процес доказивања да је цијело налазиште „Угљевик Исток“ непотребно за радни вијек садашње ТЕ (процијена радног вијека садашње ТЕ је до 2039. године), те најављеног дијељења овог налазишта на „Исток 1 „ и „Исток 2 „ расло је и незадовољство радника који су у организацији Синдикалног одбора организовали информативни синдикални збор пред управном зградом 08. 02. 2013. године.
Наиме, Влада је својим рјешењима о подјели налазишта „Угљевик Исток“ на „Исток 1“ и „Исток 2“ ( Сл. Гласник бр. 7 од 31. 01. 2013. ) објављеним кординатама омеђила – подјелила то налазиште на два што је додатно узнемирило раднике.

Ова активност синдиката добила је етикету политичког окупљања радника инструментализованим од локалне политике и осуђена је од свих релевантних фактора ( Управе предузећа, Управе МП, Владе РС па и неких медија ).
Ипак настављени су конткти и разговори како са Управом предузећа и Управом МП, тако су ишле иницијативе према Влади РС, али и према Предсједнику РС.

У организацији Министарства и Управе МП, а на иницијативу и захтјев Управе предузећа, дана 04. 02. 2013. године одржан је састанак у Министарству индустрије, енергетике и рударства на коме су били поред организатора Министра и Генерелног директора ЕРС-а, и комплетна Управа „РиТЕ Угљевик“, те руководство Рудника као и предсједник Синдикалне организације, колега Бранко Ђурђевић. Немамо писану информацију о тим разговорима.

Синдикални одбор је 06. 02. 2013. године упутио захтјев свим релевантним институцијама, али и свим синдикалним организацијама из електропривредне дјелатности у којима захтјева поништавање Рјешења Владе РС објављено у Сл.гласнику бр.7, као и Закључак Владе РС од 17., 24. И 29. јануара којим се „исправљају – коригују „ кординате подјеле рудног налазишта „Исток“ на један и два и утврђује општи интерес.

На основу те иницијативе, 18. 02. 2013. године уприличен је састанак код Предсједника РС на којем су учествовали поред Предсједник РС, Руководство „РиТЕ Угљевик“, руководство МП, ресорни Министар те испред Синдикалне организације „РиТЕ Угљевик“ колега Бранко Ђурђевић, предсједник и Стево Стевић, члан Синдикалног одбора.

Ставове и закључке никада нисмо добили у централу Синдиката па чак ни писану информацију од колега који су били на разговорима, а предсједник Синдиакта удружених радника енергетике није био позван на састанак.
У међувремену је Одбор синдиката ЕРС-а на својој сједници од 14. 02. 2013. године подржао Синдикалну организацију „РиТЕ Угљевик“ у њеним оправданим захтјевима да се налазиште „Угљевик Исток“ у цијелости додјели садашњој РиТЕ.

С обзиром да је Синдикални добор инсистирао на сучељавању стручних мишљења око техничке и практичне могућности успјешене експлоатације угља уколико се јединствено налазиште подјели на два, формирана је експертска група од стране Управе педузећа.
Већ тада је била дата Предсједнику РС „ експертиза о стању експлоатационих резерви угља ….“ сачињена и потписана од стране проф.др. Боже Колоње те овјерена и потписом проф.др. Ивана Обрадовића, декана Рударско – геолошког факултета из Београда.
Синдикална организација је била у изборном процесу, али је ипак издала саопштење 25. 03. 2013. године у коме потврђује све раније изречене захтјеве те захтјева састанак са свим релевантним факторима у року од три дана.

У марту 2013. објављена су „Рјешења о измјени рјешења о утврђивању јавног интереса … „ за рудник „Угљевик Исток“ и „Угљевик Исток 2“ ( Сл.гласник бр. 25 0д 29. 03. 2013. године ).

08. 04. 2013. Предсједник Синдиката захтјева разговоре делегације Синдиката са Управом МП, исти је одржан 18. 04. 2013. године. Колега Мићановић је инсистирао да Генерални директор МП дође у Угљевик и разговара са Управом предузећа и представницима синдиката.

19. 04. Скупштина Синдикалне организације „РиТЕ Угљевик“ затражила је од Управе предузећа да захтјева од Министарства обуставу свих активности на додјели концесија на налазишту „Угљевик Исток“ до разрјешења несугласица.

25. 04. 2013. године Скупштина СО тражи од : Управе предузећа, Директора МП, ресорног Министра, Предсједника Владе РС, Предсједника РС и предсједника Народне Скупштине обуставу свих активности на додјели концесија на лежиште „Угљевик Исток“, те захтјева састанак са Упаравом предузећа, Управом МП, Министром и руководством Синдиката удружених радника енргетике.

Став Скупштине је да ће уколико се не удовољи овим захтјевима подузети све облике синдикалне борбе за остваривање прокламованог циља, односно захтјева да се комплетно налазиште „Угљевик Исток“ додјели постојећој ТЕ.
Већ 26. 04. 2013.године одржан је састанак експертског тима који је формирала Управа предузећа.
Из Записнка бр. 8311/13 од 26. 04. 2013. године и Извјештаја бр. 9863/13 од 13. 05. 2013. године јасно су дати закључци струке, али и приједлози према Управи предузећа са захтјевом да се преиспитају сва досада донешен рјешења и зауставе покренути процеси.
Захтјевају такође да се са овим закључцима хитно упознају сви релевантни фактори.

08. 05. 2013. године Синдикални одбро одржао је сједницу на коју је позвао и делегацију Синдиката удружених радника енергетике ( Врховац, Остојић и Секулић ). Изнешена су и поновљена стајалишта и захтјеви СО који имају само један циљ, а то је додјела концесије „Угљевик Исток“ у цијелости постојећем предузећу.
У том правцу траже разумјевање и помоћ, те инсистирају на сучељавању експертских тимова, јер имају различита стајалишта о могућности и оправданости подјеле лежишта угља.
Делегација Синдиката разговарала је и са Директором „Р и ТЕ Угљевик“.

22. 05. 2013. године Синдикални одбор доноси Одлуку о организовању протестног збора који је највљен за 24. 05. 2013. године са циљем притиска на Управу, али и Владу РС да уважи захтјеве СО.
Међутим, 24. 05. 2013. године одржан је састанак у Угљевику са Управом рудника, Генереални директором ЕРС-а и ресорним Министром са руководством СО. По изјави Министра, том приком, дао је додатне гаранције и објашњења што је, према његовој изјави, прихваћено од стране представника синдиката.

23.05. 2013. године директор предузећа, господин Жико Крунић обавјештава Синдикални одбор о , по његовом мишљењу, непотребном организовању протестног окупљања те истовремено досатвља Закључке Владе РС којим се додатно гарантује несметан рад постојеће ТЕ и обезбјеђење довољних количина угља за исту.

На 23. сједници Главног одбора Синдиката удружених радника енергетике одржаној 21. 05. 2013. године дата је подршка оправданим захтјевима СО за обезбјеђње довољних количина угља за вијек рада ове ТЕ.
У закључцима је такође истакнут став Владе РС да ће додатним гаранцијама обезбједити довољне количине угља те захтјевано да се мишљења два стручна тиме сучеле и дође до једног цјеловитог и обострано прихватљивог рјешења.
Закључено је такође да се након ових активности ( додатних гаранција Владе и става стручних тимова) заједно са Синдикатом удружених радника енергетике направи процјена о акцијама које се могу и требају подузети у циљу реализације договореног.

30. 05. 2013. године Синдикални одбор је донио Одлуке да се информишу радници у циљу прикупљања потписа и добијања сагласности за организовање протестног митинга, те да се предузму све мјере за спречавање медијске блокаде и да се одржи састанак са Управом са приједлогом да поднесе захтјев за добијање концесије на оба „Истока“. Иницирати и састанак са локалном заједницом те ићи заједно у информисање и анимирање јавности преко средстава информисања.

Директор предузећа је 03. 06. детаљно, писаним путем, обавјестио СО о хронологији подузетих радњи и мјера те одлука Владе РС по питању додјеле концесија на ово налазиште ( бр. 10225/13 од 03. 06. 2013.).
Закључком Синдикалног одбора од 04. 06. захтјевано је од Управе предузећа да се организује састанак са господином Колоњом сходно договору са директором и Министром.

05. 06. Директор се обраћа СО ( писмо бр. 10368/13) и процијењује непотребним окупљање радника и протеста јер је Влада РС својим закључком дала додатне гаранције за довољним количинама угља за несметан рада ТЕ.
Директор предузећа дописом бр. 10769/13 од 11. 06. обавјештава све релевантне факторе и Синдикат ( Енергетике, ЕРС-а и СО ) о налазима и постигнутој сагласности експертских тимова по којем је могућа подјела лежишта угља и да иста неће бити на штету постојеће ТЕ, нарочито апострофирајући додатне гаранције дате кроз закључке Владе РС.

СО доноси Одлуку о прикупљању потписа за изражавање спремности радника о ступању у штрајк упозорења ( бр. 395/13 од 11.06. ), и обраћа се Синдикату ЕРС-а и енергетике те очекује подршку и сагласност за организовање штрајка упозорења. Истовремено предлаже да се по синдикалним организацијама покрене активност информисања чланства и прибављања подршке тим активностима СО „РиТЕ Угљевик“.

У међувемену директор предузећа је потписао Споразум о намјерама за будућу пословно-техничку сарадњу са Комсар енерџи са циљем додатних гаранција у корист садашње ТЕ, те затражио од ресорног Министарства да елементи тог споразума буду садржани у концесионом уговору као и да се уговор о концесији прије потписа истог да „РиТЕ Угљевик“ на упознавање.

Синдикат удружених радника енергетике је на својој сједници одржаној 27. 06. 2013. године подржао оправдане захтјеве радника и дао подршку њиховој легитимној борби у заштити њихових права али и супростављању давања националних ресурса на штету постојећих електроенергетских објеката те упутио иницијативу Министарству, Управи предузећа и Управи МП са захтјевом да се настви активност на преиспитивању понуђених рјешења.

Синдикални одбор дана 04. 07. доноси Одлуку бр. 486/13 о ступању у штрајк упозорења за дан 16. 07. 2013. године.
Директор предузећа писмом бр. 12331/13 од 10. 07. 2013. године обавјештава СО и указује на не постојање основа за даљњу синдикалну активност, нарочито не организовање штрајкова. У овом писму директор детаљно описује став и позицију Управе, те истиче шта је све подузето и које и какве гарнције су добијене између осталог и упорном синдикалном активношћу.
Захтјева од својих сарадника, али и од синдиката да се по синдикалниим подружница радници детаљно информишу са ставом Управе.

Директор предузећа је организовао састанак Управе, Синдикалног одбора и руководилаца организационих дијелова предузећа дана 11. 07. 2013. године (Извод из записника бр. 12415713 од 11. 07. 2013.) са констатацијом и молбом према СО да још једном преиспитају своје захтјеве уважавајући чињенице и донесу најбољу одлуку за предузеће без било каквог прекида рада.

Директор предузећа је писмом бр. 12702/13 0д 16.07. 2013. године обавјестио Министра о свим релевантним чињеницама као и о захтјеву да се у уговору о концесији са Комсар енерџи нађу и елементи садржани у Споразуму потписаном са новим иневститором.

16. 07. 2013. године одржан је Штрајк упозорења на коме су поновљени захтјеви Синдикалне организације, односно захтјев да се цијело налазиште „Угљевик Исток“ додијели садашњој „РиТЕ Угљевик“ . На иницијативу Синдикалног одбора одржан је састанак са предсједником Синдиката, те разговарано и са директором предузећа на коме је захтјевано одржавање заједничког састанка Главног одбор Синдиката удружених радника енергетике и Синдикалног одбора „РиТЕ Угљевик“.

Заједнички састанак је одржан 25. 07. 2013. године.
Ставови и констатације дате од стране Главног одбора након заједничке сједнице истичу све оно што је постигнуто синдикалном активношећу, указујући на чињенице до којих смо дошли, али изражавају и оцјену СО да то још увијек сматра недовољним.
Зато су дати, у документу након заједничког састанка ( бр. 1-162/13 од 25. 07. 2013. године ), додатни захтјеви с обзиром да најважнији захтјев СО није испуњен и исти су упућени како синдикалним организацијама тако и Предсједнику НС РС, Предсједнику Владе РС и Министру индустрије, енергетике и рударства.

С обзиром да, очито је ; Влада и друге институције смтрају ово питање завршеним, а Синдикална организација не прихвата ставове стручних тимова који су се морамо признати ипак усагласили ( како и зашто ? ) остало нам је да покушамо на још једном састанку Главног одбора да на миру анализирамо све до садашње активности , додатно афирмишемо све што је урађено ( поправљено кроз додатне гаранције ) активношћу синдиката и нађемо најбоља рјешења и очувамо јединство у Синдикату.

Зато су у позиву за сједницу Главног одбора која је одржана 07. 08. 2013. године постављана питања – дилеме како би тражећи одговор на исте дошли до јединственог става шта даље ? или да направимо процијену те констатујемо да смо постигли максимално у овом тренутку, али да и даље искажемо наше не слагање и незадовољство датим рјешењима.

Након изјашњавања чланова Главног одбора ( тројица су донијела писане ставове својих СО ), одлучили смо да се поново обратимо; Предсједнику РС, Предсједнику НС и Предсједнику Владе РС са захтјевом да приме делегацију Синдиката и да саслушају наше ставове и разлоге због којих смо толико упорни у доказивању штетности датих рјешења.
У противном Главни одбор ће након прибављања писаних ставова синдикалних организација донијети одлуке о правцима даљњег дјеловања овог Синдиката.

Синдикална орагнизација, односно предсједник СО информисао је ( усмено) Главни одбор и дао оцјену да је штрајк упозорења успио те да и даље постоји расположење чланова синдиката за синдикалне активности за које се одлучи Главни одбор Синдиката удружених радника енергетике након прибављања одлука и ставова синдикалних организација.

Неопходно је, хиитно, прибавити ставове и донијети дефинитивне одлуке те окончати ово питање на један од начина :
1. Дати коначну оцјену свих активности и одлучити да ли се наставља синдикална боба , у ком правцу, на који начин и којим средствима ?
2. Да ли је можда, вријеме да изађемо са констатацијом да је Синдикат урадио све што је могуће у овом тренутку с обзиром да су и стручњаци прихватили рјешерње о подјели рудног налазишта „угљевик Исток“ на два копа, а при том задржавајући став да ми у Синдикату и даље сматрамо такво рјешење шетним за садашњу ТЕ, за локалну заједницу, али и за РС.
3. Било који став из овог приједлога да прихватимо неопходно је, о коначној нашој одлуци информисати све релевантне факторе у РС, раднике – чланове нашег Синдиката, али и најширу јавност путем средстава јавног информисања.

Анализу урaдио:
Душан Врховац

Предсједник Синдиката
Слободан Остојић

Предсједник СО „РиТЕ Угљевик „
Зоран Мићановић