Десети министарски савјет енергетске заједнице

Budva

BudvaЗакључци са састанка одржаног у Будви 18. октобра 2012. године:

1.    Састанак Министарског савјета отворио је господин Владимир Каварић – министар економије Црне Горе. Европски комесар за енергију господин Гуентхер Оеттингер и амбасадор Нафсика Кроусти (Кипар) поздравили су учеснике у име Европске уније као потпредсједници предсједништва.

2.    Министарски савјет се захвалио представницима власти на њиховом гостопримству.

3.    Министарски савјет је одобрио дневни ред.

4.    Министарски савјет је усвојио А-тачке као што је назначено у Анексу 1.

5.    Министарски савјет је прегледао стање имплементације Споразума на основу годишњег Извјештаја о имплемантацији који је представљен од стране Секретаријата Енергетске заједнице. Поздрављајући постигнути напредак уговорних страна, поготово на нивоу секундарног законодвства, Министарски савјет је изразио забринутост која се односи на стање отварања тржишта и регионалне интеграције. Ослањајући се на све ово треба ефектно почети са припремама за имплементацију Трећег пакета , што би требало да буде у фокусу активности следећег извјештајног периода. Министри су напоменили важност имплементације у контексту обезбјеђивања сигурности снадбјевања и адекватних услова за инвестиције.

6.    Министарски савјет је напоменуо извјештај Републике Молдавије која тражи продужење рока за уграђивање одредби Директиве 2009/73/ЕЦ у сектор гаса.

7.    Због њихове специфичне ситуације, Министарски савјет је напоменуо да Молдавија и Украјина, које су се придружиле Енергетској заједници 2010 и 2011, можда требају више времена (рок је до 1. јуна 2016.године) за имплементацију Члана 9 Директиве 2009/73/ЕЦ. У том погледу Европска унија је предложила да се формира „заједничка експертска група“ са Укаријном и Молдавијом која може олакшати имплементацију ове Директиве, у складу са обавезема уговорних страна из Споразума Енергетске заједнице.

8.    Министарски савјет је позвао Украјину да убрза усвајање и транспозицију Трећег енергетског пакета.

9.    Министарски савјет је напоменуо да Европска комисија завршава формални приједлог за одлуку Миснистарског савјета о Члану 24 и 79 Споразума Енергетске заједнице, који узима у обзир Молдавску специфичну ситуацију и предлаже да се одобри продужење рока за имплементацију члана 3(1), други ред Одлуке Д/2011/02/МЦ. Предсједништво, заједно са Секретаријатом, је позвано да започне процедуру одлучивања путем кореспонденције у складу са Правилима о процедурама без кашњења након пријема формалног приједлога Комисије.

10.    Министарски савјет је представио извјештај Секретаријата о нерјешавању спорова и охрабрио их на брзо рјешење имеђу Странака или рјешење које се ослања на одредбе Споразума.

11.    У складу са продужавањем рокова Енергетске заједнице у области статистике Министарски савјет је усвојио Одлуку о имплемантацији Регулативе (ЕЦ) бр. 1099/2008 од 22. октобра 2008. године на енергетску статистику и Директиве 2008/92/Ец од 22. октобра 2008. године у погледу на процедуре, с циљем да се побољша траспарентност цјена плина и електричне енергије коју користе крајњи индустријски потошачи најдаље до 31. децембра 2013. године.

12.    У складу са продужавањем рокова Енергетске заједнице у области залиха нафте, Министарски савјет је усвојио допуњење Одлуке о имплементацији Директиве 119/2009/ЕЦ о наметању обавезе државама чланицама да одрже минимум залиха сирове нафте и/или нафтних деривата не даље од 1. јануара 2023. Министарски савјет је констатовао и извјештај Србије.

13.    У складу са продужавањем рокова Енергетске заједнице у области обновљивих извора енергије, Министарски савјет је усвојио Одлуку о имплементацији Директиве 2009/28/ЕЦ о промоцији коришћења енергије из обновљивих ресурса и измјену и накнадно укидање Директива 2001/77/ЕЦ и 2003/30/ЕЦ.

14.    Министарски савјет је усвојио Енергетску стратегију Економске заједнице, и поздравио интерес цивилног друштва у правцу развоја Стратегије енергетске заједнце како наводи предсједник, Европска унија и Секретаријат. Министри су нагласили важност транспарентности и сложили су се да се  представници цивилног друштва морају адекватно консултовати у будућем раду.

15.    Министри су одобрили продужење рока мандата Стратегијске енергетске оперативне групе  до јуна 2013. године, са обимом припреме листе пројекатао од интереса за Енергетску заједницу, и предлагање удруживања регулаторних мјера и финансијских механизама имплементације пројеката од интереса за Енергетску заједницу.

16.    Министарски савјет охрабрио је погледе који се тичу генералне сигурности снадбјевања и снадбјевања за зиму 2012/2013 године.

17.    Министарски савјет се захвалио господину Игору Рагузину за његов рад као предсједавајућег у радној групи за енергетску ефикасност.

18.    Министри су напоменили и информацију резултата Социјалног форума и поздравили позив Секретаријата за развој Социјалне стратегије Енергетске заједнице. Позвали су Секретаријат, да у сарадњи са социјалним партнерима, припреми кратак преглед Социјалне стратегије за дискусију и евентуално усвајње на састанку  Министарског савјета 2013. године након расправе Сталне групе на високом нивоу.

19.    Министарски савјет је захвалио господину Неyков за успјешан рад, и именовао господина Јанез Копача за директора Секретаријата Енергетске заједнице на период од 3 године.

20.    Министарски савјет се захвалио садашњем предсједнику Енергетске заједнице у име министра Каварића и пожелио добродошлицу предсједништву Србије.

21.    Министри су узели у обзир приоритете долезећег Предсједништва Србије које је презентовао министар Михајловић, које се требају фокусирати на:
•    будући развој Енергетске стратегије Енергетске заједнице – планирање корака имплементације, укључујући конкретне инвестиционе планове и инфраструктурни развој;
•    Социјална димензија – припрема нацрта Социјалне статегије Енергетске заједнице;
•    Будуће кораке према имплементацији Регионалног акционог плана за интеграцију тржишта југоисточне Европе;
•    Енергетска сигурност (сигурност снадбјевања, са фокусом на плинску интерконекцију и нафтне залихе).

Сви закључци су усвојени.

Превела: Снежана Митровић