Да ли се Синдикат до сада сусретао са неким од облика неравноправности и дискриминације у радним односима?

Дискриминација над женама у трудноћи

Дискриминација над женама у трудноћиОДГОВОР:

Да, наравно. Међутим, нити смо ми у синдикату водили евиденцију таквих случајева нити су они када доказивани а нарочито никада нису адекватно санкционисани.
Дискриминација је, као што знате врло широк појам, тешко доказив а наравно врло често је то уствари само субјективни осјећај „да је „ или „да си „ дискриминисан. Тиме хоћу рећи да нема адекватних мјерила нити их може бити. Укључивање синдиката у таквим случајевима ( ако и када се радник/ца пожали синдикату) се своди на посредовање код руководилаца у предузећу и готово никад није се ишло даље од покушаја да се такав облик мобинга превазиђе на колико толико задовољавајући начин и на томе се све заврши.

Тешко је и помислити а камоли имати амбицију да дам прецизан и конкретан одговор када се зна шта су све преживјели радници у предходном периоду ( мислим на период задњих двадесет година). У периоду од формирања нашег синдиката ( задњих шеснает година ) покушавамо да отклонимо узроке могуће дискриминације бар када су у питању права радника у радном односу.

Имамо и сада појединачних случајева дискриминације радника у радном односу али нажалост опет само као „субјетивни осјећај радника/це да је дискриминисан/а „ при чему изостаје солидарност околине ( колега/ца на послу ) са дискриминисаним радником/цом што онда отежава борбу против таквих појава.

На крају, мислим да би добро било да се ово питање обради прво „ принципјелно- стручно“ као појавни облик што би, надам се, пробудило свијест свих а нарочито развило потребу солидарности и осјећаја потребе да се јавно реагује и изрази солидарност са колегом/цом.

НАПОМЕНА: Поштоване колеге ово је нова рубрика Билтена у којој можемо сви заједно, анонимно да постављамо питања Синдикату тј. нашим синдикалним преставницима а они ће одговарати на иста.
Питања можете слати на
Факс 051/215-590
Mail: vesna.javorac@elektrokrajina.com
info@surers.org
www.surers.org