Чудни исходи судских спорова

Синдикат удружених радника Енергетике РС жели да реагује и упозна раднике система Електропривреде РС  као и најширу јавност да су могући, и већ се догађају чудни исходи судских спорова који се нажалост, по нашем мишљењу, не аргументовано и тенденциозно у, задње вријеме, завршавају на штету Електропривреде.

Очит примјер таквих одлука је и задња одлука Вишег привредног суда у Бања Луци по којој је  „ Р и ТЕ Угљевик“  Угљевик обавезан да плати  износ  више од 3 милона КМ као одштету приватном предузећу  „ Терекс – Инжињеринг „.
Предузеће „Терекс – Инжињеринг“ је учествовао са понудом за рад на „откривци „ у Руднику, међутим исти никад није ангажаован нити је с њим био потписан било какав уговор.
Закључком Владе РС  још 2003. године, а на основу сталног притиска синдиката и радника, одлучено је да се Рудник опреми механизациом те да се због тога неће ангажовати  „ трећа лица“  као извођачи радова.
Важно је истаћи да су по исто тендеру били у понуди  и други извођачи ( два понуђача ), међутим исти су изгубили спорове у РС   ( жалили су се до Врховног суда ), међутим Терекс – инжињериг је покренуо спор пред Вишим привредним судом и тек сада добио пресуду у своју корист.
Не смијемо ни помислити шта ће се десити са  „Р и ТЕ Угљевик“  ако сад и други пођу тим путем.

Нажалост, тек је то само кап воде у мору у односу на захтјев  „ СБ – СОФТ „  Београд чији је захтјев око  100   милиона  КМ којим се обратио  апелацијом  Уставном суду БиХ.

Наравно да знамо да је то апсурд, захтјев нема никаквог основа. Ради се, по изјавама најпознатијих правника и адвоката о  „ правно врло једноставном судском спору „   међутим  и поред наше жеље да вјерујемо у непристрасност и професионалност суда не можемо остати нијеми на све што се догађа.

С обзиром на темеље на којима се заснива одштетни захтјев а цијенећи изнешене доказе на судовима  ( од Основног до Врховног суда РС ),  вјерујемо да ће Уставни суд БиХ разматрајући поднешену апелацију а уважавајући све чињенице изнешене у судским поступцима у овом предмету  донијети једино исправну одлуку, односно потвдити одлуку Окружног суда у Требињу и одбити захтјев  „СБ – СОФТ „.

Ми, обични радници који смо користили софтверско рјешење  „ СБ – СОФТ“ и који знамо које је све проблеме стварао у пракси не можемо схватити да се уопште може проблем постављати на начин да  износ обрачунатих  ( ко зна када и да ли и наплаћених )  камата треба да припадне испоручиоцу софтвера на којем су вршени обрачуни тих камата.
Све то је стављено у дефиницију „ неосновано богаћење „ наводно,  користећи се ауторским правом  испоручиоца софтвера.

Дана: 03. 12. 2010.

Предсједник синдиката
Душан Врховац